• جدید ترین محصولات
جدید ترین محصولات
round
  • آموزش نرم افزارهای آماری
  • ویدئوهای آموزشی
ویدئوهای آموزشی

آخرین مطالب

اكثر افراد هنگامي كه مي خواهند در برابر جمع صحبت كنند يا كاري را انجام دهند دچار اضطراب مي شوند.
در زندگي پر تنش امروزي فرد بطور مداوم خود را با موقعيتهاي بين فردي و اجتماعي رو در رو مي
كساني كه موفق به برقراري روابط صميمانه با دوستانو يا افرادي كه برقراري رابطه با آنها داراي مزايايي براي فرد
آگاهي از افكار، تفكر منطقي و مثبت انديشي سه راه مفيد براي مبارزه با منفي نگري هستند. منفي نگري، با

آخرین مطالب

یک مطالعه جدید نشان می دهد که تلفن درمانی می تواند به اندازه رو در رو در درمان افسردگی بالینی
آيا حيوانات با هم حرف مي زنند؟ آيا حيوانات از خود گذشتگي مي كنند؟ آيا حيوانات قهر مي كنند؟ و
همه ما اين تجربه را داشته ايم كه ندانيم كجا هستيم. سرگردان بودن احساس مطبوعي نيست و حتي م يتواند
يكي از روزها كه ايميل هام رو چك مي كردم، ديدم كه مراجعم مي خواست كه قرار هفته بعدش رو

آخرین مطالب

یک مطالعه جدید نشان می دهد که تلفن درمانی می تواند به اندازه رو در رو در درمان افسردگی بالینی
آيا حيوانات با هم حرف مي زنند؟ آيا حيوانات از خود گذشتگي مي كنند؟ آيا حيوانات قهر مي كنند؟ و
همه ما اين تجربه را داشته ايم كه ندانيم كجا هستيم. سرگردان بودن احساس مطبوعي نيست و حتي م يتواند
يكي از روزها كه ايميل هام رو چك مي كردم، ديدم كه مراجعم مي خواست كه قرار هفته بعدش رو
heavy