• آزمون‌های روان‌شناختی
آزمون‌های روان‌شناختی
  • جدید ترین محصولات
جدید ترین محصولات
round
  • آموزش نرم افزارهای آماری

آخرین مطالب

كساني كه موفق به برقراري روابط صميمانه با دوستانو يا افرادي كه برقراري رابطه با آنها داراي مزايايي براي فرد
آگاهي از افكار، تفكر منطقي و مثبت انديشي سه راه مفيد براي مبارزه با منفي نگري هستند. منفي نگري، با
مطالعات نشان می دهد که افرادی که به خاطر افسردگی به مراکز درمانی مراجعه می کنند افرادی هستند که شکلات
اختلالات اضطرابي مي توانند همه جنبه هاي زندگي شما را تحت تأثير قرار دهند. اين اختلالات مي توانند در روابط

آخرین مطالب

كساني كه موفق به برقراري روابط صميمانه با دوستانو يا افرادي كه برقراري رابطه با آنها داراي مزايايي براي فرد
در زندگي پر تنش امروزي فرد بطور مداوم خود را با موقعيتهاي بين فردي و اجتماعي رو در رو مي
اكثر افراد هنگامي كه مي خواهند در برابر جمع صحبت كنند يا كاري را انجام دهند دچار اضطراب مي شوند.
تنهايي- احساس ناخوشايند جدا بودن از ديگران- براي اغلب افراد حسي آشناست. اين احساس در افراد مختلف به گونه متفاوتي

آخرین مطالب

كساني كه موفق به برقراري روابط صميمانه با دوستانو يا افرادي كه برقراري رابطه با آنها داراي مزايايي براي فرد
در زندگي پر تنش امروزي فرد بطور مداوم خود را با موقعيتهاي بين فردي و اجتماعي رو در رو مي
اكثر افراد هنگامي كه مي خواهند در برابر جمع صحبت كنند يا كاري را انجام دهند دچار اضطراب مي شوند.
تنهايي- احساس ناخوشايند جدا بودن از ديگران- براي اغلب افراد حسي آشناست. اين احساس در افراد مختلف به گونه متفاوتي
heavy