• آزمون‌های روان‌شناختی
آزمون‌های روان‌شناختی
  • جدید ترین محصولات
جدید ترین محصولات
round
  • آموزش نرم افزارهای آماری

آخرین مطالب

بي خوابي (Insomnia) چيست؟ بي خوابي حالتي است كه اشكال دربخواب رفتن ، بيدار شدن در نيمه هاي شب يا
تنهايي- احساس ناخوشايند جدا بودن از ديگران- براي اغلب افراد حسي آشناست. اين احساس در افراد مختلف به گونه متفاوتي
اكثر افراد هنگامي كه مي خواهند در برابر جمع صحبت كنند يا كاري را انجام دهند دچار اضطراب مي شوند.
در زندگي پر تنش امروزي فرد بطور مداوم خود را با موقعيتهاي بين فردي و اجتماعي رو در رو مي

آخرین مطالب

سبک یادگیری یک شیوه یادگیری است. سبک یادگیری شما شیوه ای است که با آن به بهترین وجه می آموزید.
اختلالات اضطرابي مي توانند همه جنبه هاي زندگي شما را تحت تأثير قرار دهند. اين اختلالات مي توانند در روابط
مطالعات نشان می دهد که افرادی که به خاطر افسردگی به مراکز درمانی مراجعه می کنند افرادی هستند که شکلات
آگاهي از افكار، تفكر منطقي و مثبت انديشي سه راه مفيد براي مبارزه با منفي نگري هستند. منفي نگري، با

آخرین مطالب

سبک یادگیری یک شیوه یادگیری است. سبک یادگیری شما شیوه ای است که با آن به بهترین وجه می آموزید.
اختلالات اضطرابي مي توانند همه جنبه هاي زندگي شما را تحت تأثير قرار دهند. اين اختلالات مي توانند در روابط
مطالعات نشان می دهد که افرادی که به خاطر افسردگی به مراکز درمانی مراجعه می کنند افرادی هستند که شکلات
آگاهي از افكار، تفكر منطقي و مثبت انديشي سه راه مفيد براي مبارزه با منفي نگري هستند. منفي نگري، با
heavy