نمایش 1–15 از 23 نتیجه

نمایش 9 24 36

پرسشنامه ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس(SEEQ)

5,800 تومان

پرسشنامه صمیمت و تمایلات جنسی مالتیپل اسکلروزیس(MSISQ-15)

7,800 تومان

پرسشنامه صمیمت و تمایلات جنسی مالتیپل اسکلروزیس(MSISQ-19)

7,800 تومان

سیاهه شخصیت 10 سوالی (TIPI)

7,800 تومان

فرم کوتاه مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)

7,800 تومان

فرم کوتاه مقیاس بهزیستی اجتماعی (SWS-SF)

6,800 تومان

فرم کوتاه مقیاس توافق استاد و دانشجو (PSRS-B)

6,800 تومان

فهرست 25 سوالی نشانه‌های روان‌شناختی (SCL-25)

7,800 تومان

فهرست تجدید نظر شده نشانه‌های روان‌شناختی (SCL-90-R)

9,800 تومان

مقياس ادراكات والدینی (POPS)

5,800 تومان

مقیاس ارضای نیازهای بنیادین در روابط (BNS-RS)

8,800 تومان

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21)

6,800 تومان

مقیاس بهزیستی روانشناختی (PWS)

6,800 تومان

مقیاس ترس از مجرد بودن (FBSS)

5,000 تومان

مقیاس تعلق پذیری عمومی (GBS)

5,000 تومان