• آزمون‌های روان‌شناختی
آزمون‌های روان‌شناختی
  • جدید ترین محصولات
جدید ترین محصولات
round
  • آموزش نرم افزارهای آماری

آخرین مطالب

يكي از روزها كه ايميل هام رو چك مي كردم، ديدم كه مراجعم مي خواست كه قرار هفته بعدش رو
همه ما اين تجربه را داشته ايم كه ندانيم كجا هستيم. سرگردان بودن احساس مطبوعي نيست و حتي م يتواند
آيا حيوانات با هم حرف مي زنند؟ آيا حيوانات از خود گذشتگي مي كنند؟ آيا حيوانات قهر مي كنند؟ و
یک مطالعه جدید نشان می دهد که تلفن درمانی می تواند به اندازه رو در رو در درمان افسردگی بالینی

آخرین مطالب

بي خوابي (Insomnia) چيست؟ بي خوابي حالتي است كه اشكال دربخواب رفتن ، بيدار شدن در نيمه هاي شب يا
كمال گرايي[1] بعنوان تمايل  فرد براي وضع معيارهاي كامل و دست نيافتني و تلاش براي تحقق آنها كه اغلب با
تعداد زيادي از دانش آموزان در حين امتحان دادن دچار اضطراب مي شوند. اين اضطراب  مي تواند بر عملكرد دانش
همه انسان ها نوسان در عزت نفس را تجربه مي كنند. وقتي بدليل پايين بودن عزت نفس احساس آشفتگي كرديد

آخرین مطالب

بي خوابي (Insomnia) چيست؟ بي خوابي حالتي است كه اشكال دربخواب رفتن ، بيدار شدن در نيمه هاي شب يا
كمال گرايي[1] بعنوان تمايل  فرد براي وضع معيارهاي كامل و دست نيافتني و تلاش براي تحقق آنها كه اغلب با
تعداد زيادي از دانش آموزان در حين امتحان دادن دچار اضطراب مي شوند. اين اضطراب  مي تواند بر عملكرد دانش
همه انسان ها نوسان در عزت نفس را تجربه مي كنند. وقتي بدليل پايين بودن عزت نفس احساس آشفتگي كرديد
heavy