بلاگ

چگونه روابط مطلوبي با ديگران برقرار كنيم؟

كساني كه موفق به برقراري روابط صميمانه با دوستانو يا افرادي كه برقراري رابطه با آنها داراي مزايايي براي فرد است، مي شوند مي توانند در زندگي شخصي شان اين چيزها را بدست آورند و يا از آنها مستثني باشند:

 • ميزان مرگ ومير در بين افرادي كه رابطه حمايتي قوي دارند دو تا پنج بار كمتر از كساني است كه روابط ضعيفي داشته يا چنين روابطي ندارند.
 • ميزان بروز سرطانها در ميان افراد منزوي بالاتر از افرادي است كه روابط عاطفي نزديك دارند.
 • ميزان بستري در بيمارستانهاي رواني در ميان افرادي كه روابط كم يا فقدان روابط را گزارش كرده اند پنج تا ده بار بيشتر از ساير افراد است.
 • تمرين برخي از مهارتهايي كه در زير آمده مي تواند برقراري روابط نزديك با ديگران را تسهيل كند:
  • خودتان باشيد. سعي نكنيد از طريق انجام كارهايي كه فكر مي كنيد ديگران از شما توقع دارند يا مي خواهند، با آنها رابطه برقرار كنيد. واقعي بودن از ابتدا به افراد اين شانس را مي دهد كه براي ديگران با هر باور، عقيده، قيافه و سبك زندگي مطلوب به نظر آيند.
  • به بهترين وجه ارتباط برقرار كنيد. اين يك مهارت اساسي در برقراري هر نوع رابطه اي است.
 • هنگامي كه با ديگران در مورد تفكرات و يا احساسات خود صحبت مي كنيد با لغت «من» شروع كنيد. اين امر باعث مي شود شما مالك حرفهاي خودتان باشيد وداراي توان زياد و قدرت رهبري به نظر آئيد.
 • آشكار كردن خود با حالتي آرام ولي مداوم. خودفاش سازي هنر شريك كردن افراد مورد اعتماد در تفكرات و احساسات خودمان است. فاش كردن سريع و زياد باعث مي شود گوينده احساس كند كه بشدت آسيب پذير شده است و شنونده از انجام متقابل اين كار احساس نامطلوبي داشته و خود را مجبور به اين كار بداند. هواي زمان را داشته باشيد. شما مي توانيد احتمال در ميان گذاشتن تفكرات خود و خوب به نظر رسيدن را با در نظر گرفتن زمان افزايش دهيد.
 • نيازها و خواسته هايتان را مطالبه كنيد. ديگران نمي توانند ذهن شما را بخوانند. بنابراين خواسته هايتان را محدود كنيد تا در حد توان ديگران باشد و آنان محبت كردن به شما را بر كارهاي ديگر ترجيح دهند. بهترين شانس براي بدست آوردن چيزهايي كه مي خواهيد، گفتن آنها با صداي بلند و درخواست كردن آنهاست.
 • فرضيات خود را مورد بررسي و كاوش قرار دهيد. شما نمي توانيد ذهن ديگران را بخوانيد. سوء  تفاهم ها مي تواند ناشي از اين باشد كه شما بر اساس حدسياتي كه در مورد خواسته هاي دوستان و شركاي خود داريد عمل  مي كنيد.
 • در خواستهاي ديگران را در صورتي كه نمي خواهيد انجام دهيد با روي خوش و به آرامي رد كنيد.
  • تعارضات را حل كنيد. رابطه ي « مال من/مال تو» را از طريق مذاكره و سازش به « مال ما» تبديل كنيد. حل مسأله را با گوش دادن و احترام گذاشتن به نظرات ديگران شروع كنيد. تعارضات براحتي قابل حل شدن هستند اگر، هر دو طرف در حل آن مشاركت داشته باشند نه اينكه يك طرف فرايند تصميم گيري را به تنهايي هدايت كند. هدف تعادل قدرت است.
  • مقابله به مثل كنيد. احساسات، علايق و نيازهاي هر دو طرف در رابطه اهميت يكساني دارند. مهارت ارائه و دريافت حمايت عاطفي بايد در دو طرف رابطه پرورش يابد.
  • از وجود همديگر بهره مند شويد. شوخ طبعي و تفريح كردن با هم بايد قسمتي از برنامه شما باشد.

ترجمه: روان فایلز

منبع: http://www.twu.edu/counseling/4616.asp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *